Millised on peamised katuse turvatooted?

Katuse turvatooted tagavad turvalise liikumise katushooldusel ja sobivad kõikidele katustele. Katuse turvatooteid pakume tsingituna või pulbervärvituna.

 • Katusesild on 3m pikkune paigaldusvalmis komplekt, mis sisaldab katusesilda, paigaldusplaate, tihendikomplekti, kinnituskomplekti ja paigaldusjuhendit. Saadaval tsingituna või pulbervärvituna.
 • Lumetõke on 3m pikkune paigaldusvalmis komplekt, mis sisaldab lumetõkketorusid, tihendikomplekti, kinnituskomplekti ja paigaldusjuhendit. Saadaval tsingituna või pulbervärvituna.
 • Katuseredel tagab turvalise liikumise katusel ja sobib kõikidele katustele. Suurepärane abimees katuse puhastamisel ja fassaadipesudel. Paigaldusvalmis komplekt sisaldab redeliraami, kinnitusvahendeid ja paigaldusjuhendit.
 • Seinaredel tagab turvalise tõusmise katusele. Paigaldusvalmis komplekt sisaldab redeliraami, seinajalgu, ülakaari, kinnitusvahendeid ja paigaldusjuhendit.

Katuse hooldus on sama tähtis kui katuse ehitus.

Korrapärane katuse pesu ja värvimine pikendavad oluliselt teie katuse eluiga ning annavad lisaväärtust kogu hoonele. Õigeaegne katuse hooldus aitab ennetada võimalike probleeme enne kui need tekkida jõuavad. Katus on kogu hoonest kõige suurema ilmastiku koormuse all, kuid kahjuks pööratakse sellele Eestis liiga vähe tähelepanu. Katust pestes ja värvides õnnestub katuse eluiga pikendada kordades tootjate poolt antud kasutuseast. Katuse pesu ja katuse värvimine on umbes 5 korda odavam teenus kui katuse renoveerimine.

Katuse tarbeomaduste säilitamiseks ja/või ennistamiseks tuleks järgida alljärgnevat juhendit:

 • Katuse seisukorda tuleb kontrollida vähemalt kaks korda aastas: Eestis kevadel ja sügisel. Kui katusele koguneb lehti ja prahti, tuleb katusepuhastust korraldada tihedamini. Tähelepanu tuleks pöörata ka roosteplekkidele. Roostealtid kohad on need, kus kuivamine on rakendatud (valtsid) ning kuhu koguneb prügi (lehed, osad, jms.). Värvi ja plekipinna mehaanilised kahjustused võivad tekkida ka hooletus jää ja lume eemaldamisel.
 • Katusealune ruum peab olema hästi ventileeritud vältimaks vee kondenseerumist metalli sisepinnale, mis soodustab pleki roostetamist ja ning mädaniku teket katuse kandekonstruktsioonidel. Saju- või kondensaatveest põhjustatud niiskuse kogunemise kohti katuses saab kindlaks teha infrapuna kaameraga või soojusmaterjali niiskuse kontrollimisega.
 • Kontrollida tuleb katusekatte kinnitust ülespööretel räästal, kaitseplekkide korrasolekut, veerennide ja lehtrite puhtust ja liidete seisukorda. Avastatud defektid tuleb viivitamatult parandada. Kasutatavad parandusmaterjalid peavad oma omadustelt sobima algmaterjalidega, tekitamata ebasoovitatavaid kõrval nähtusi.

Lume eemaldamine maja katuselt

Ka lume eemaldamine talvel Eesti tingimustest kuulub katusehoolduse alla. Katustelt lume eemaldamist pakume kõikjal Eestis- sh Tallinn, Tartu, Pärnu, Võru, Viljandi. Üldiselt ei kogune lumi katusele, mis on värvitud (libiseb alla) ega ületa seetõttu katuse konstruktsiooni kandevõimet. Sellegipoolest, kui lume eemaldamine on vajalik, siis on soovitatav katusele jätta vähemalt 10 cm lumekiht – see kaitseb värvkatet lume eemaldamise ajal (sh. katusel kõndimine ja võimalik pinnakatte kahjustamine koristusvahenditega). Soovitame paigaldada katusele lumetõkked.

Järsu kaldega viilkatuse pinnale suur lumi tavaliselt kogu talveks pidama ei jää, esimese sula tulemusena vajub lumi kokku, katusepind muutub veest libedamaks ja lumi libiseb alla. Katusele, kus on palju väljaehitis ja sopiline kuju jääb lumi veel mõneks ajaks püsima katuse neeludesse ja välja ehitiste taha ning kõrvale. Lamedatel kaldkatustelt lund sulailm alla ei too, lumi võib küll vajuda järk-järgult räästa poole ja ka pikalt üle selle, kuid päris puhtaks saab katus alles pärast lume täielikku sulamist. Jää tekib katusele päikese soojuse mõjul, kui päike soojendab katusekatet ülalt poolt või katuse kehva soojapidavuse tõttu, kus konstruktsioonist läbitunginud soojus soojendab katusekatet alt poolt. Sellisel juhul lumi sulab ja voolab mööda nullkraadise temperatuuriga katusekatet alla räästa piirkonda ning külmub seal jääks. Vihmaveerennid täituvad jääga. Vee üleajamisel moodustuvad rennide külge purikad. Rennide puudumisel moodustuvad ohtlikud jääpurikad otse katuseräästasse.

Kui lund ja jääd on katusel palju, võib see liigselt koormata katusekonstruktsioone ja tekib oht hoone stabiilsusele ning seal viibivatele isikutele. Tunduvalt ohtlikumad on aga katusele kinnitamata koormused, näiteks tihe lumepall katuseneelus või 10 kg jääkamakad katuseräästas ja vihmaveerennis. Omanik vastutab ehitise ohutuse eest. Ehitise omanik on kohustatud koristama katuselt üleliigse lume ning eemaldama räästasse tekkinud jääpurikad. Seetõttu on ka talvine katusehooldus äärmiselt tähtis!

Ohutuse huvides saab väga palju ära teha juba katuseehitustööde käigus või hiljem lisatöödena:

 • Ohutuse suurendamiseks tuleb katusele paigaldada lumetõkked, sest lume ja jää libisemine katuselt on igatalvine ehk tunduvalt sagedasem oht kui suur lumekoormus. Lumetõkete ülesanne on hoida lund kinni ja vajadusel purustada kõrgemalt katuseosalt allalibisev lumelaviin. Talvist katusehooldust teeme üle Eesti.
 • Katuse lagi ning pööning peavad olema korralikult ja õigesti soojustatud samuti ei tohi ära unustada katuse aluskonstruktsioonide tuulutamist.
 • Vihmaveerennide omavahelised liited peavad olema tihedad ja rennid ning vihmaveetorude kandurite arv vastama tootja poolt soovitatule. Soovitatav on varustada rennid ja torud elektri küttekaabliga, mille abil saab jäätumispiiril hoida neis positiivset temperatuuri.
 • Kui katusel on kohad, millele võib tekkida vajadus ligi pääseda ka talvel katusetööks, tuleks katusel ohutu liikumise huvides paigaldada katusesillad ja -redelid. Jääpupurikiad ja katuseräästast allarippuvaid lumekarniise on lihtne märgata ning nende ohtlikkust hinnata. Lumekihi paksuse ohtlikkuse määramine on rohkem komplitseeritud. Suurest koormusest annavad märku kõvasti läbipaindunud katuseplekk, roovid ja muud kandekonstruktsioonid.

Vihmaveerennide Puhastus

Selleks, et katus säiliks kauem ja näeks ka ilus välja, tuleb hoolitseda, et selle pind oleks sinna kogunevast mustusest, vetikatest ja samblast puhas. Kasutame professionaalseid puhastusvahendeid, et tagada maksimaalne tulemus mistahes määrdumise korral. Vihmaveerennide eluiga sõltub eelkõige nende regulaarsest puhastamisest. Tuule ja lindude kaasabil koguneb vihmaveerennidesse lehti, oksi ja muud prahti mis võivad vihmaveerennid ummistada ning miinuskraadidega külmudes tekitada lekkeid ja lausa purunemisi. Puhastame vihmaveerennid sinna kogunenud sodist ning tagame vee vaba äravoolu. Veerennide puhastus on kõige tihedamalt tellitud Tallinna piires, aga oleme liikvel üle terve Eesti.

Kuidas ise katust pesta?

Kui tahad ise katust puhastada, siis veendu esmalt, et sul on olemas vajalikud tarvikud katuse ohutuks ja kvaliteetseks hooldamiseks. Selle jaoks peab sul olemas olema viis põhikomponenti:

Katusele jõudmise kolm võimalust

Pikk redel, ronimisköied või korvtõstuk. Kui on madal maja siis saab ehituspoes müüdavate kõige pikemate redelitega hakkama. Kui on tavaline katus siis see vajab spetsiaalselt tugevamat ja pikemat redelit, mida poest enam kätte ei saa. Kui kaljuronimine on Sinu jaoks tuttav teema siis oskad ennast korralikult julgestada ja suudad katusel turnida nii, et alla ei saja. Köitega saab kivikatusel ja plekk-katusel hakkama eterniitkatusel on suurem oht, et astud plaadid katki. Korvtõstuk on kindlaim variant katusetööks aga pead arvestama selle kõikumise ja vedrutamisega, mis korvis olles on. Tegelikult ohtu ei ole aga korvis olles on vedrutamisega päris keeruline sina peale saada.

Õiged pesemisvahendid

Traatharjaga saab aga siis kulub puhastamiseks nädal. Survepesur täitsa sobib kuid mitte igasugune. See pesur millega autot ja kõnniteed kannatab pesta, sellega katust pesta ei kannata. Neil pole piisavalt võimsust mustuse lahti lammutaks. Kui Kärcheri tooteid vaadata siis tavakasutuse pesuritest kannatab katust survepesuga puhastada viimase kahe võimsusega: K5 ja K7. Kõik mis alla nende on, ei vea lihtsalt välja.

Pane selga kummiülikond

Sodi pritsib katuse pesemisel kõvasti. Tavalised riided saavad päris ruttu kuni viimaste kudedeni mustust täis pritsitud katuse puhastamisel. Kui kindaid ei kasuta siis küünealuste puhastamiseks on vaja tõsist maniküüri. Kaitseprillid tulevad kasuks. Lõpuks on väga oluline turvaliselt liikuda ja katuselt mitte alla kukkuda. Kaitseprille ja kummiülikonda müüakse igal pool Eesti ehituspoodides.